Plaatselijke regels

Algemeen

  1. ‘Buiten de baan’ is aangegeven door wit gemerkte hekken of palen om het terrein.
  2. De grond rondom de eik op hole 1 en hole 6 bedekt met houtsnippers is een integraal deel van de baan.
  3. Grond in bewerking (GUR) – gemarkeerd door een blauwe paal met een groene kop is een verboden speelzone die moet worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door een dergelijke verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens regel 16-1f.
  4. Als een bal in het algemene gebied ligt en een vast obstakel (zoals bijvoorbeeld een sproeikop) zich op de speellijn en binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal bevindt, mag deze belemmering worden ontweken volgens Regel 16.1b. De bal moet dan worden gedropt zo dicht mogelijk bij de plek waar de belemmering wordt ontweken, maar niet dichter bij de hole. Deze Plaatselijke Regel is niet van toepassing als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

 Straf voor overtreding van de plaatselijke regel: algemene straf (matchplay – verlies van de hole; strokeplay – twee slagen).

Eikenprocessierupsen

Bij gevaar door eikenprocessierupsen kan zo’n situatie ontweken worden. Regel 16.2 Ontwijken moet gebeuren op het dichtstbijzijnde punt, wat ook verder het bos in kan zijn. De ervaring leert dat meestal binnen 5 meter een veilige plek gevonden kan worden.
Een situatie met gevaarlijke dieren mag je zonder straf ontwijken, behalve als je in een hindernis ligt en je de situatie buiten de hindernis wilt ontwijken. Regel 16.2b legt uit hoe je dat mag doen.

Kort samengevat: je mag een bal droppen in een dropzone die wordt bepaald op basis van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering (het referentiepunt). Voor het bepalen van de dropzone gebruik je het referentiepunt en vanaf dit referentiepunt meet je met je langste club (exclusief de putter) naar rechts, naar achteren en naar links. Binnen deze halve cirkel (niet dichter bij de hole en in het algemene deel van de baan), mag je de bal droppen. Heb je last van een ander rupsennest, dan mag je opnieuw op dezelfde wijze handelen.
Lig je in de hindernis (je mag hieruit spelen) echter wil je buiten de hindernis ontwijken dan een strafslag nemen en ontwijken.

Schade door kraaien

In het algemene gebied mag schade door kraaien, die engerlingen uit de grond halen, worden ontweken als GUR nearest point of relief, regel 16-1b en op de green volgens regel 16-1d.

Hole 5

Als een bal op hole 5, in de grond in bewerking (blauwe paaltjes) ligt of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet gevonden is tot stilstand is gekomen in de grond in bewerking, dan mag de speler:

  • zonder straf ontwijken volgens de regel 16.1, of
  • als een extra mogelijkheid, mag je, zonder straf, de oorspronkelijke bal of een andere bal in de droppingzone droppen, deze is links van het pad met een witte lijn aangegeven.

Deze droppingzone is een droppingzone zoals bedoeld in regel 14.3. Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf (matchplay – verlies van de hole; strokeplay – twee slagen).

Plaatsen 1 nov tot 1 mei

Als de bal van een speler in het algemene gebied (gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt) mag
de speler zonder strafslag eenmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in het gebied (binnen 15cm, niet dichter naar de hole en in het algemene gebied) waarin geplaatst
mag worden en dan spelen. De procedure van terugplaatsen valt onder regel 14.2b(2) en 14.2e

Noot: geadviseerd wordt om de bal te markeren om discussie te voorkomen. Voor het spelen van een bal van een verkeerde plaats in overtreding van deze plaatselijke regel volgt algemene straf regel 14.7a

Of plaatsen van toepassing is, is te zien op het groene bord welke tussen de stokkenloods en hole tien staat.