Plaatselijke regels

Plaatselijke Regels Pro-Am 2024

 1. ‘Buiten de baan’ is aangegeven door wit gemerkte hekken of palen om het terrein.
 2. Grond in bewerking (GUR) – wordt gemarkeerd door blauwe palen met een groene kop is een verboden speelzone die moet worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door een dergelijke verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens regel 16.1f. Grond in bewerking (GUR) – wordt gemarkeerd door blauwe palen of lijn moet worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid, deze mag zonder straf ontweken worden volgens regel 16.1b.
 3. Een vast obstakel (zoals bijvoorbeeld een sproeikop) in het algemene gebied, dat op de speellijn binnen 2 stoklengten van de green en binnen 2 stoklengten van de bal ligt, mag worden ontweken volgens regel 16.1b. De bal moet dan worden gedropt zo dicht mogelijk bij de plek waar de belemmering wordt ontweken maar niet dichter bij de hole. Er mag niet volgens deze plaatselijke regel worden gehandeld als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.
 4. Alle wegen en paden op de baan, ook als deze niet kunstmatig verhard zijn, zijn vaste obstakels, die zonder straf mogen worden ontweken volgens Regel 16.1f.
 5. In het algemene gebied mag schade door kraaien of dassen worden ontweken als grond in bewerking (GUR) volgens regel 16.1b. Op de green ontwijken volgens regel 16.1d.
 6. De tent bij het clubhuis, reclame borden en reclame auto’s zijn tijdelijke vaste obstakels (TIO). Deze mogen ontweken worden volgens regel 16.1a Als extra optie is het mogelijk om zijwaarts te bewegen met dezelfde afstand tot het vast obstakel, zodat het vast obstakel zich niet meer tussen de bal van de speler en de hole bevindt.
 7. Op hole 5, voorbij de tee, is grond in bewerking (GUR) – gemarkeerd door blauwe palen met een groene kop. Dit is een verboden speelzone die moet worden behandeld als abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door een dergelijke verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens regel 16.1f. Als extra optie is het mogelijk, zonder straf, een bal in de dropping zone te droppen. Deze is net voorbij de rode tee en is met een witte lijn aangegeven.
 8. Het hek links van hole 10 is een vast obstakel en mag ontweken worden volgens regel 16.1b.
 9. De nieuw aangelegde tees op hole 16 zijn grond in bewerking (GUR) – gemarkeerd door blauwe palen met een groene kop. Dit is een verboden speelzone die moet worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door een dergelijke verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens regel 16.1f. Als extra optie is het mogelijk, zonder straf, een bal in de dropping zone te droppen. Deze ligt aan de linkerkant en is met een witte lijn aangegeven.
 • De tractorsporen op hole 16 langs de rechterzijde mogen behandeld worden als grond in bewerking (GUR) en mogen ontweken worden volgens Regel 16.1f.
 • De hindernis aan de rechterkant van hole 16, aangegeven met rode palen met een groene kop, die maar aan één kant is gemarkeerd, strekt zich uit tot in het oneindige. Als de bal van een speler in deze hindernis ligt, of wanneer dat bekend of praktisch zeker is, moet de speler de hindernis ontwijken door met bijtelling van één strafslag gebruik te maken van een van de opties van Regel 17.1e.
 • Achter de green op hole 16 is grond in bewerking (GUR) – gemarkeerd door blauwe palen met een groene kop. Dit is een verboden speelzone die moet worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens regel 16.1f. Als extra optie is het mogelijk, zonder straf, een bal in de dropping zone droppen. Deze ligt aan de linkerkant en is met een witte lijn aangegeven.
 1. Het hek achter de green van hole 18 is een vast obstakel en mag ontweken worden volgens regel 16.1b of door gebruik te maken van de dropping zone. Deze ligt aan de rechterkant van de green en is met een witte lijn aangegeven. Ook als het hek het schot naar de green belemmert (line of sight) geldt deze optie.

Straf voor overtreding van de plaatselijke regel: algemene straf (strokeplay – twee slagen).

Gedragsregels

 1. Het gebied gemarkeerd met blauwe palen met een groene kop op hole 16 is verboden om te betreden.
 2. Het is niet toegestaan om met een buggy of trolley over de voorgreen en tussen de bunker en de green te rijden.

Algemeen

 

 1. ‘Buiten de baan’ is aangegeven door wit gemerkte hekken of palen om het terrein.
 2. Grond in bewerking (GUR) – wordt gemarkeerd door blauwe palen met een groene kop is een verboden speelzone die moet worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door een dergelijke verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens regel 16.1f.
 3. Grond in bewerking (GUR) – wordt gemarkeerd door blauwe palen of lijn moet worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid, deze mag zonder straf ontweken worden volgens regel 16.1b.
 4. De hindernis aan de rechterkant van hole 16, aangegeven met rode palen met een groene kop, die maar aan één kant is gemarkeerd, strekt zich uit tot in het oneindige. Als de bal van een speler in deze hindernis ligt, of wanneer dat bekend of praktisch zeker is, moet de speler de hindernis ontwijken door met bijtelling van één strafslag gebruik te maken van een van de opties van Regel 17.1e.
 5. Een vast obstakel (zoals bijvoorbeeld een sproeikop) in het algemene gebied dat op de speellijn binnen 2 stoklengten van de green en binnen 2 stoklengten van de bal mag worden ontweken volgens regel 16-1b. De bal moet dan worden gedropt zo dicht mogelijk bij de plek waar de belemmering wordt ontweken maar niet dichter bij de hole. Er mag niet volgens deze plaatselijke regel worden gehandeld als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.
 6. Alle wegen en paden op de baan, ook als deze niet kunstmatig verhard zijn, zijn vaste obstakels, die zonder straf mogen worden ontweken volgens Regel 16-1f.

 Straf voor overtreding van de plaatselijke regel: algemene straf

(matchplay – verlies van de hole; strokeplay – twee slagen).

Hole 16

De nieuw aangelegde tees op hole 16 zijn grond in bewerking (GUR) – gemarkeerd door blauwe palen met een groene kop. Dit is een verboden speelzone die moet worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door een dergelijke verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens regel 16.1f. Als extra optie is het mogelijk, zonder straf, een bal in de dropping zone te droppen. Deze ligt aan de linkerkant en is met een witte lijn aangegeven.

De tractorsporen op hole 16 langs de rechterzijde mogen behandeld worden als grond in bewerking (GUR) en mogen ontweken worden volgens Regel 16.1f.

Achter de tijdelijke green op hole16 is grond in bewerking (GUR) – gemarkeerd door blauwe palen met een groene kop. Dit is een verboden speelzone die moet worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens regel 16.1f. Als extra optie is het mogelijk, zonder straf, een bal in de dropping zone te droppen. Deze ligt aan de linkerkant en is met een witte lijn aangegeven

Eikenprocessierupsen

Bij gevaar door eikenprocessierupsen kan zo’n situatie ontweken worden. Regel 16.2 Ontwijken moet gebeuren op het dichtstbijzijnde punt, wat ook verder het bos in kan zijn. De ervaring leert dat meestal binnen 5 meter een veilige plek gevonden kan worden.
Een situatie met gevaarlijke dieren mag je zonder straf ontwijken, behalve als je in een hindernis ligt en je de situatie buiten de hindernis wilt ontwijken. Regel 16.2b legt uit hoe je dat mag doen.

Kort samengevat: je mag een bal droppen in een dropzone die wordt bepaald op basis van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering (het referentiepunt). Voor het bepalen van de dropzone gebruik je het referentiepunt en vanaf dit referentiepunt meet je met je langste club (exclusief de putter) naar rechts, naar achteren en naar links. Binnen deze halve cirkel (niet dichter bij de hole en in het algemene deel van de baan), mag je de bal droppen. Heb je last van een ander rupsennest, dan mag je opnieuw op dezelfde wijze handelen.
Lig je in de hindernis (je mag hieruit spelen) echter wil je buiten de hindernis ontwijken dan een strafslag nemen en ontwijken.

Schade door kraaien

In het algemene gebied mag schade door kraaien, die engerlingen uit de grond halen, worden ontweken als GUR nearest point of relief, regel 16-1b en op de green volgens regel 16-1d.

 

Hole 5

Als een bal op hole 5, in de grond in bewerking (blauwe paaltjes) ligt of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet gevonden is tot stilstand is gekomen in de grond in bewerking, dan mag de speler:

* zonder straf ontwijken volgens de regel 16.1, of

* als een extra mogelijkheid, mag je, zonder straf, de oorspronkelijke bal of een andere bal in de droppingzone droppen, deze is net voorbij de rode tee en  met een witte lijn aangegeven.

 

Plaatsen 1 nov tot 1 mei

Als de bal van een speler in het algemene gebied (gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt) mag de speler zonder strafslag eenmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in het gebied (binnen 15cm, niet dichter naar de hole en in het algemene gebied) waarin geplaatst mag worden en dan spelen. De procedure van terugplaatsen valt onder regel 14.2b(2) en 14.2e

Noot geadviseerd wordt om de bal te markeren om discussie te voorkomen.

 

Voor het spelen van een bal van een verkeerde plaats in overtreding van deze plaatselijke regel volgt algemene straf regel 14.7a