Aanname beleid wachtlijst

Aanname beleid

Het beleid van het bestuur is erop gericht om zoveel mogelijk personen van de wachtlijst, die als lid worden toegelaten, over langere tijd als lid te behouden.

Potentiƫle leden op de wachtlijst die voldoen aan het criterium onder 1 komen als eerste in aanmerking voor toelating als lid. Voldoen meer personen aan dit criterium dan bepaalt de datum van aanmelding de prioritering.

Zijn er geen personen meer die voldoen aan het criterium onder 1 dan komt de persoon of groep die voldoet aan het criterium onder 2 aan de beurt.

Zijn er geen personen meer die voldoen aan het criterium onder 2 dan komt de persoon of groep die voldoet aan het criterium onder 3 aan de beurt, enz.

Het bestuur zal bij toelating van nieuwe leden in beginsel onderstaande weegfactoren hanteren. In uitzonderlijke gevallen kan ze gebruik maken van haar discretionaire bevoegdheid om hiervan af te wijken. In zo’n geval zal het bestuur haar besluit onderbouwen.

Weegfactoren

Weegfactoren om in aanmerking te komen voor toelating als lid

  1. Het potentieel lid was reeds eerder gedurende een periode van minimaal 3 jaar vol betalend lid. Deze Leden moeten minimaal 3 jaar geen lid zijn geweest.
  2. Het potentieel lid heeft een partner die lid is, hierbij gelden de richtlijnen onder NB 4 en 5.
  3. Het potentieel lid heeft een handicap lager van 36.
  4. Het potentieel lid heeft een handicap hoger dan 36 en een baanpermissie van een pro van de SGC.
  5. Het potentieel lid is een startende golfer*. Zonder hcp is men verplicht via lessen een hcp van 54 te halen om vervolgens van een pro van de SGC een baanpermissie te verkrijgen.

NB.1 Buitenleden en theeleden, die lid willen worden vallen ook onder deze richtlijnen
NB.2 Voor de Business Club geldt een aparte regeling waarbij maximaal 15 Business Club leden zijn toegestaan met een volledig speelrecht.
NB.3 Diegenen, die hun lidmaatschap opzeggen om de certificaatregeling te omzeilen, kunnen niet meer opteren voor een lidmaatschap van de vereniging voor een periode van 5 jaar.
NB.4 Echtparen of samenwonenden die samen voor een lidmaatschap opteren kunnen gezamenlijk lid worden als een van de twee aan de beurt is volgens deze richtlijnen. Voor de hoogste handicapper geldt de richtlijn als aangeven onder punt 4 en 5.
NB.5 Het aantal jeugdleden mag de 10% van het vastgestelde aantal maximum senior leden niet
overschrijden. Jeugdleden t/m 12 jaar maken geen deel uit van deze 10%.
NB.6 De ranking van nieuwkomers op de lijst van wachtenden zal vanaf 1 december worden bevroren totdat de lijst van leden die het daaropvolgende jaar hebben opgezegd is aangevuld door potentiƫle leden die al eerder op de lijst van wachtenden waren geplaatst. Daarna zullen deze nieuwkomers aan de bestaande lijst worden toegevoegd en in aanmerking komen voor toelating als lid volgens de bovenstaande richtlijnen.

*De volharding van startende golfers om lid te worden en te blijven kan mede worden afgelezen aan het gedogen van de wachttijd. Teneinde waarde toe te kennen aan de duur van die wachttijd stijgen zij elke maand 1 plek op de wachtlijst. Zodra ze de groep van handicap boven 36 op de wachtlijst hebben bereikt dingen ze met hen naar een plek als lid op basis van hun aanmeldingsdatum.