Huisregels Sallandsche

Doelstelling

 • voor iedereen een plezierige golf-dag
 • mooie baan samen mooi houden
 • veilig en geordend verloop
 • respect en zorgzaam voor elkaar

Algemeen

Lidmaatschapslabel of greenfee kaart is zichtbaar aan de golftas bevestigd. Zowel bij gebruik van de oefenfaciliteiten als in de baan wordt golf kleding gedragen. Marshal adviezen worden opgevolgd.

Dresscode

Dames:

 • Poloshirt, golfshirt, eventueel mouwloos
 • Bermuda of rokje
 • Spijkerbroek toegestaan zonder rafels, scheuren

Heren:

 • Poloshirt, golfshirt
 • Bermuda
 • Spijkerbroek toegestaan zonder rafels, scheuren

In het clubhuis:

 • Bij voorkeur: Petten en hoeden af

Mobiele telefoon

Uw telefoon staat op de gehele golfterrein op stil. Het is niet gewenst in het clubhuis en op het terras te telefoneren. Moet er getelefoneerd worden, dan graag afstand houden om anderen niet te hinderen.

Oefenfaciliteiten

De oefenfaciliteiten zijn vrij toegankelijk voor leden en spelende gasten. Er kan een dag-oefenkaart aangeschaft worden bij het secretariaat.

In verband met de veiligheid, geen ballen over de hekken slaan. Leden die dit bewust doen, worden geschorst. Oefenballen zijn verkrijgbaar via een ballenautomaat middels een ballenkaart/ of een 0,50 muntstuk, verkrijgbaar bij het secretariaat of in het clubrestaurant.

Speelgedrag

 • Vlot spelen is het motto. Maximale speelduur over 9 holes is 1 uur en 50 minuten.
 • Baan personeel heeft altijd voorrang. Indien zij op uw hole aanwezig zijn, wacht u op een teken dat u kunt spelen. Volg altijd hun instructies op!
 • Behandel de gehele baan als uw eigen tuin. Repareer pitch marks, leg plaggen terug en stamp deze goed aan en laat bunkers niet ongeharkt achter
 • Niet met de handicart of trolley over de afslagplaats, voorgreen en green rijden
 • De status van – en verdere informatie over de baan staan op het groene bord naast het clubhuis en op de website onder “baan”

Startvolgorde: Hole 1

 • Elke ronde start in principe op hole 1
 • De startvolgorde is de volgorde van de geplaatste tassen van de gehele flight
 • Indien de ruimte in de baan het toelaat, zijn vierballen toegestaan. Bij distance verlies van 1 hole doorlaten of opsplitsen in tweebal
 • Zondag van 11:30 tot 12:30 en donderdag van 13:00 tot 14:30 is specifiek gereserveerd voor vierballen
 • Indien zich een flight door de week meldt met een vlag in de tas (bij zilverwedstrijd), hebben zij, buiten tee reserveringen van andere flights (groepen of gasten), voorrang op hole 1
 • Greenfee spelers krijgen op hole 1 van het secretariaat een vaste tee tijd. Dit geldt niet voor introducees
 • Spelers komende van hole 18 moeten achteraan sluiten bij hole 1

Hole 10

Bij uitzondering kan er op hole 10 gestart worden met toestemming van de marshal, of indien men zich heeft vergewist dat er zich op dat moment geen spelers op hole 9 bevinden die doorgaan voor 18 holes. Deze hebben voorrang op startende spelers.

Voorrangsregel tijdelijke hole 11

Om de doorloopsnelheid te bevorderen, hebben spelers op de tijdelijke hole 11 voorrang op spelers op hole 10.

Veiligheid in de baan

 • Houdt voldoende afstand van uw voorgangers
 • Maak geen oefenswing in de richting van een andere speler
 • Dreigt er gevaar dat iemand geraakt wordt door een bal, roep zo luid mogelijk FORE
 • Heeft u onderweg hulp nodig van de marshal dan is deze, indien er een marshal in de baan is, te bereiken via het telefoonnummer op uw scorekaart

Onweer protocol

Bij dreigend onweer, dat is op onze baan een blikseminslag op minder dan 5 kilometer, wordt u mogelijk gewaarschuwd door een hoornsignaal. Uw veiligheid blijft uw eigen verantwoordelijkheid. Wanneer de marshal u verzoekt de baan te verlaten wordt u geacht hier aan gehoor te geven.

De volgende signalen kunnen worden gegeven door de scheepshoorn welke zich op de boerderij aan het einde van hole 1 bevindt:

 • Eén lange toon (minimaal 10 seconden) spel onmiddellijk beëindigen, schuilplek zoeken
 • Twee lange tonen (elk minimaal 10 seconden) spel onmiddellijk en definitief beëindigen
 • Twee korte tonen, spel kan worden hervat.

U kunt schuilen in de schuilhutten, het clubhuis en de greenkeepersloods. De schuilhutten bevinden zich op onze baan:

 • Rechts aan het einde van de fairway van hole 2
 • Aan het pad achter de herentee van hole 5
 • Tussen hole 7 en hole 8 ter hoogte van de damestee van hole 8
 • Rechts achter de green van hole 12 op weg naar hole 13
 • Langs het pad van hole 16 naar 17 ter hoogte van de tee van hole 15

Ga in geen geval schuilen onder bomen, bosranden, waterhindernissen en metalen afrasteringen. Zoek een open plek. Hurk met uw voeten bij elkaar. Blijf uit de buurt van uw golfkar en golfclubs. Steek geen paraplu op. Niet telefoneren. Tijdens onweer kan de telefoon tijdens het telefoneren als geleider werken die de stroom toegang geeft tot het lichaam.

Mist protocol

Indien bij mist vanuit het clubhuis de eik (tussen Hole 1 en 6) niet meer te zien is, is er gevaar voor spelers en greenkeepers en zal de baan tijdelijk gesloten worden.

Aan de spelers die al in de baan zijn, zal dit kenbaar gemaakt worden middels twee lange tonen (elk minimaal 10 seconden) op de scheepshoorn en dat betekent spel onmiddellijk en definitief beëindigen.

Zodra er weer voldoende zicht is gaat de baan weer open.

Bijzondere speelrechten

 • Gastspelers worden beperkt toegelaten. Zij dienen in het bezit te zijn van een handicap van 36 of lager en met een geldige NGF registratie
 • Leden met een baanpermissie mogen alleen de baan in met leden met een minimale HCP 54. Spelen altijd een tweebal, indien zij niet spelen met een speler met een HCP 36 of lager, slaan altijd af van de oranje Tee
 • Spelers met een HCP 37 of hoger, hebben dezelfde rechten als een speler met HCP 36 of lager, met dien verstande dat zij een twee-bal spelen of een flight vormen met maximaal 3 spelers waarvan tenminste een speler een HCP 36 of lager heeft. Advies afslaan van oranje Tee