Huisregels Sallandsche

Doelstelling

 • voor iedereen een plezierige golf-dag
 • mooie baan mooi houden
 • veilig en geordend verloop
 • respect en zorgzaam voor elkaar

Algemeen

(Proef)lidmaatschapslabel of greenfee kaart is zichtbaar aan de tas bevestigd. Zowel bij gebruik van de oefenfaciliteit als in de baan wordt golfkleding gedragen. Marshal adviezen worden opgevolgd en op verzoek wordt het tassenlabel getoond.

Mobiele telefoon

Bellen en de telefoon aannemen, niet in het clubhuis, niet op het terras, niet in de baan en op de oefen faciliteiten. In de baan en bij een oefenfaciliteit staat uw telefoon uit of op ‘stil’.

Oefenfaciliteiten

 • Vrij voor(proef)leden en spelende gasten.
 • Anderen met een geldige dagkaart.
 • Volg tevens de regels bij de faciliteiten.

In de baan

 • Baan personeel heeft altijd voorrang. Indien zij op uw hole aanwezig zijn, wacht u op een teken dat u kunt spelen tenzij zij zover verwijderd zijn dat men zeker weet dat zij ruim buiten uw bereik zijn.  Volg altijd hun instructies op!
 • Behandel de gehele baan als uw eigen tuin, repareer pitch marks en leg plaggen terug en stamp deze goed aan, gebruik de Tee markers alleen waarvoor ze bedoeld zijn en niet als vuilnisbak.
 • De status van – en verdere informatie over de baan staan op het groene bord naast het clubhuis.

Startvolgorde: Hole 1

 • Elke ronde start in principe op hole 1
 • De startvolgorde (standing) is de volgorde van de geplaatste tassen. Indien de eigenaar van een tas niet aanwezig is als de voorgaande speler afslaat, vervalt zijn startplaats en schuift deze één of meerdere plaatsen naar achteren. Dit geldt uitsluitend voor 1; 2 en 3 ballen. 4 Ballen hebben alleen standing op zondag van 11:30 tot 12:30 en donderdag van 13:00 tot 14:30 en dienen op andere tijden dus altijd 1; 2; en 3 ballen voor te laten gaan. (bij distance verlies van 1 hole dient de afweging gemaakt te worden om of door te laten of op te splitsen in twee ballen).
 • Indien zich een flight door de week meldt met een vlag in de tas (ten teken dat zij een wedstrijd spelen), hebben zij, buiten tee reserveringen van andere flights, voorrang.
 • Voorrang(standing) is alleen van toepassing bij de afslag op hole 1.
 • Greenfee spelers en leden met introducés krijgen op hole 1 van het secretariaat een vaste tee tijd.

Hole 10

 • Bij uitzondering kan er op hole 10 gestart worden met toestemming van de marshal, of indien men zich heeft vergewist dat er zich op dat moment geen spelers op hole 9 bevinden die doorgaan voor 18 holes. Deze hebben voorrang op startende spelers.
 • Greenfee spelers die na 9 holes willen lunchen, krijgen van het secretariaat voor de volgende 9 holes een “om en nabij” starttijd.
 • In alle andere gevallen is starten van hole 10 niet toegestaan.

Tijdens het spelen

 • Vlot spelen is het motto. Maximale speelduur over 9 holes is 1 uur en 50 minuten.
 • Niet met de trolley of buggy over de afslagplaats, green, voorgreen en wintergreen.
 • Niet met trolley of buggy tussen bunker en green door.
 • Plaatsen van tas, trolley of buggy naast de green, richting de eerst volgende hole.
 • Op hole 2 niet met trolley of buggy links langs de green naar hole 3.
 • Op hole 8 niet met trolley of buggy tussen green en vijvers
 • Niet met trolley of buggy door de heide, geldt zeker voor hole 9
 • Op hole 11 niet met trolley of buggy rechts om de laatste van de middelste twee fairway bunkers.
 • Op hole 18 niet links en rechts om de green naar hole 1, maar via het pad langs het clubhuis.
 • Een achterop komende flight wordt doorgelaten als:
 • Als er minstens één hole distance verlies is met de voorgaande flight. Kijk daarom regelmatig achterom wanneer u een vrije hole voor u heeft
 • Als de flight een bal zoekt en het er niet naar uitziet dat deze snel wordt gevonden.
 • Als men een flight doorlaat, wacht men met het hervatten van het spel totdat de doorgelaten flight op veilige afstand is.
 • Pak uw bal op als u met stablefort geen punten meer kunt behalen.
 • Vul uw score in bij de afslag van de volgende hole.
 • Heeft u onderweg hulp nodig van de marshal dan is deze, indien er een marshal in de baan is, te bereiken via het telefoonnummer op uw scoringkaart.

Bijzondere speelrechten

 • Gastspelers worden beperkt toegelaten. Zij dienen in het bezit te zijn van een handicap van 36 of lager en met een geldige NGF registratie.
 • Leden met een baanpermissie mogen alleen de baan in met leden met een minimale HCP 54. Spelen altijd een twee-bal, indien zij niet spelen met een speler met een HCP 36 of lager, slaan altijd af van de oranje Tee.
 • Spelers met een HCP 37 of hoger, hebben dezelfde rechten als een speler met HCP 36 of lager, met dien verstande dat zij een twee-bal spelen of een flight vormen met maximaal 3 spelers waarvan tenminste een speler een HCP 36 of lager heeft. Advies afslaan van oranje Tee.
 • Jeugd proefleden mogen met toestemming van de Pro en uitsluitend onder begeleiding van een lid van de SGC met maximale HCP 54, door de week voor 09:00 uur of na 16:00 uur een eerste kaart gaan spelen om HCP 54 te behalen. baanreserveringen via Caddiemaster.