Nieuwe leden

Algemeen

Allereerst heten wij u van harte welkom als nieuw lid bij de Sallandsche Golfclub ‘de Hoek’. Als nieuw lid wordt u per email uitgenodigd voor een eerste kennismaking op onze club door de technische commissie/bestuur.

Aanname beleid

Het beleid van het bestuur is erop gericht om zoveel mogelijk personen van de wachtlijst, die als lid worden toegelaten, over langere tijd als lid te behouden.

Weegfactoren:

Potentiële leden op de wachtlijst die voldoen aan het criterium onder 1 komen als eerste in aanmerking voor toelating als lid. Voldoen meer personen aan dit criterium dan bepaalt de datum van aanmelding de prioritering.

Zijn er geen personen meer die voldoen aan het criterium onder 1 dan komt de persoon of groep die voldoet aan het criterium onder 2 aan de beurt.

Zijn er geen personen meer die voldoen aan het criterium onder 2 dan komt de persoon of groep die voldoet aan het criterium onder 3 aan de beurt, enz.

Het bestuur zal bij toelating van nieuwe leden in beginsel onderstaande weegfactoren hanteren. In uitzonderlijke gevallen kan ze gebruik maken van haar discretionaire bevoegdheid om hiervan af te wijken. In zo’n geval zal het bestuur haar besluit onderbouwen.

Weegfactoren om in aanmerking te komen voor toelating als lid

  1. Het potentieel lid was reeds eerder gedurende een periode van minimaal 3 jaar vol betalend lid. Deze Leden moeten minimaal 3 jaar geen lid zijn geweest.
  2. Het potentieel lid heeft een partner die lid is, hierbij gelden de richtlijnen onder NB 4 en 5.
  3. Het potentieel lid heeft een handicap lager van 36.
  4. Het potentieel lid heeft een handicap hoger dan 36 en een baanpermissie van een pro van de SGC.
  5. Het potentieel lid is een startende golfer*. Zonder hcp is men verplicht via lessen een hcp van 54 te halen om vervolgens van een pro van de SGC een baanpermissie te verkrijgen.

NB.1 Buitenleden en theeleden, die lid willen worden vallen ook onder deze richtlijnen
NB.2 Voor de Business Club geldt een aparte regeling waarbij maximaal 15 Business Club leden zijn toegestaan met een volledig speelrecht.
NB.3 Diegenen, die hun lidmaatschap opzeggen om de certificaatregeling te omzeilen, kunnen niet meer opteren voor een lidmaatschap van de vereniging voor een periode van 5 jaar.
NB.4 Echtparen of samenwonenden die samen voor een lidmaatschap opteren kunnen gezamenlijk lid worden als een van de twee aan de beurt is volgens deze richtlijnen. Voor de hoogste handicapper geldt de richtlijn als aangeven onder punt 4 en 5.
NB.5 Het aantal jeugdleden mag de 10% van het vastgestelde aantal maximum senior leden niet
overschrijden. Jeugdleden t/m 12 jaar maken geen deel uit van deze 10%.
NB.6 De ranking van nieuwkomers op de lijst van wachtenden zal vanaf 1 december worden bevroren totdat de lijst van leden die het daaropvolgende jaar hebben opgezegd is aangevuld door potentiële leden die al eerder op de lijst van wachtenden waren geplaatst. Daarna zullen deze nieuwkomers aan de bestaande lijst worden toegevoegd en in aanmerking komen voor toelating als lid volgens de bovenstaande richtlijnen.

*De volharding van startende golfers om lid te worden en te blijven kan mede worden afgelezen aan het gedogen van de wachttijd. Teneinde waarde toe te kennen aan de duur van die wachttijd stijgen zij elke maand 1 plek op de wachtlijst. Zodra ze de groep van handicap boven 36 op de wachtlijst hebben bereikt dingen ze met hen naar een plek als lid op basis van hun aanmeldingsdatum.

Tassenlabel

Ieder lid van de Sallandsche dient in het bezit te zijn van een tassenlabel en deze zichtbaar aan zijn/haar golftas te hangen. Uw tassenlabel kunt u ophalen bij het secretariaat op werkdagen. Wanneer uw tassenlabel kapot is, meld dit dan ook graag bij het secretariaat. Wanneer uw lidmaatschap eindigt, dient u uw tassenlabel ook weer in te leveren.

(web)app

Om voor de eerste keer gebruik te gaan maken van de Sallandsche (web)app, moet u via:
https://sallandsche.golfer.intogolf.nl/ eerst eenmalig een wachtwoord aanmaken. Dit doet u door eerst te kiezen voor wachtwoord vergeten:

Volg daarna de stappen en bekijk ook: Sallandsche (Web)app

Veelgestelde vragen

In ons artikel met veelgestelde vragen, vindt u alle informatie terug over de mogelijkheden, regels, reglementen en processen binnen onze club. Wij raden dan ook deze goed door te nemen.

Facturatie

Als lid kunt u kiezen voor een maandelijkse betaling of een jaarlijkse betaling. Wanneer u kiest voor een maandbetaling, dan hebben wij een zgn SEPA formulier nodig om uw incasso in orde te maken. Let op: voor een maandbetaling betaalt u iets meer dan wanneer u jaarlijks betaalt.

Voor maandbetaling geldt dat u halverwege de maand uw factuur ontvangt in de mail en dat het bedrag eind van de maand incasseert wordt. Let op: de eerste maandfactuur van het jaar is hoger i.v.m. NGF bijdrage en uw bartegoed/buffetvoorschot. Wanneer er jeugdleden (jeugd 1 en mini) aan u gekoppeld zijn, dan betaalt u tevens in januari de jaarcontributie/speelrecht van het jeugdlid.

Buffetvoorschot/bartegoed

Bij uw lidmaatschap hoort ook een zogenaamd buffetvoorschot. Ieder jaar in januari wordt het nieuwe voorschot/bartegoed aan u doorberekend en vervolgens in het kassa-systeem van de horeca toegevoegd onder uw naam en lidcode. Uiteraard kunt u tussentijds zelf extra geld storten op uw horeca-rekening. Uw openstaande tegoeden blijven staan. Wanneer uw lidmaatschap stopt, kunt u zelf met ons horeca team bespreken wat u met uw tegoed wil.

Bekijk ook de info onder: Handleiding betaalapp MyDealz Horeca

Spelende groepen

Als nieuw lid kan het zijn dat u graag in contact komt met andere leden om gezamenlijk te golfen, wedstrijden te spelen en overige sociale aspecten. Op onze website, via de beveiligde log-in pagina,  kunt u bekijken welke spelende groepen er zijn en kunt u contact met hen opnemen bij interesse.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn de drijvende krachten van onze club, op verschillende manieren. Vrijwilligers die heel veel tijd stoppen in onze sport, zijn goud waard. De Sallandsche is blij met zo’n enorme betrokkenheid. Wilt u ook uw steentje bijdragen? Geef uw interesse door aan het secretariaat.

Vragen/opmerkingen

Voor al uw vragen en/of opmerkingen, kunt u altijd terecht bij ons secretariaat. Kom langs, mail of bel!