Onweer protocol

Algemeen

Bij onweer ontstaat er een elektrisch spanningsverschil tussen de aarde en de wolken daar boven. Indien de spanning te hoog wordt ontstaat er een ontlading die wij kennen als een bliksem. Deze ontlading veroorzaakt een enorme knal. Gezien het verschil in licht- en geluidsnelheid kunnen wij inschatten op welke afstand de inslag heeft plaatsgevonden. Drie seconden tussen het waarnemen van de bliksem en de waarneming van de knal geeft een afstand van ongeveer 1 kilometer weer. Aangezien de basis van een onweerswolk (Cumulonimbus) kilometers lang kan zijn, kan een volgende inslag opeens veel dichterbij zijn.

Het ijkpunt om een waarschuwing te geven, bepalen wij met behulp van de onweeralarm app. Als deze een inslag binnen 7 kilometer geeft, laten wij een waarschuwingssignaal horen. Wij raden dan ook elke golfer aan deze app te downloaden.

Welke acties bij welk signaal?

 • De luchthoorn bevindt zich op de boerderij aan het einde van hole 1.
 • Deze wordt bediend met een mobiele telefoon die bij het binnenlopen van de bar direct rechts tegen de muur hangt.
 • Drie korte stoten betekent spel tijdelijk beëindigen, de hole mag worden afgemaakt.
 • Eén lange stoot (minimaal 10 seconden) spel onmiddellijk beëindigen, schuilplek zoeken (shelter, clubhuis of andere plek, niet onder een eiken- of beukenboom, geen paraplu’s en van elektrische voertuigen het contact uitzetten). Tassen op minimaal 10 meter afstand plaatsen (ook indien men alleen graphite shafts heeft er zitten immers nog ijzeren clubheads aan).
 • Twee lange stoten (elk minimaal 10 seconden) spel onmiddellijk en definitief beëindigen, actie ondernemen zoals hiervoor.
 • Twee korte stoten, spel kan hervat worden.

Wie alarmeert de spelers d.m.v. de luchthoorn?

 • De marshal indien aanwezig. (in de regel van 09:00 tot 17:00). Indien hij zich op grote afstand van het clubhuis bevindt en afhankelijk van de urgentie, kan hij een horeca medewerker of iemand van het secretariaat verzoeken de luchthoorn te bedienen.
 • Bij een wedstrijd; de wedstrijdleiding in overleg met de marshal als deze aanwezig is.
 • Indien bovenstaande niet van toepassing is en de horeca is geopend; door een horeca medewerker, al dan niet op aanwijzing van het secretariaat.
 • Een speler is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Indien een speler aan een wedstrijd deelneemt en besluit om veiligheidsredenen niet verder te spelen, terwijl de wedstijd door de wedstrijdleiding niet is gestaakt, neemt de speler vanaf dat moment niet meer deel aan de wedstrijd. Dit wordt gezien als een “No Return” met alle consequenties

Waar schuilen?

In de schuilhutten, het clubhuis en de greenkeepersloods. Schuilhutten bevinden zich op onze baan:

  • rechts aan het einde van de fairway van hole 2
  • aan het pad achter de herentee van hole 5
  • tussen hole 7 en hole 8 ter hoogte van de damestee van hole 8
  • rechts achter de green van hole 12 op weg naar hole 13
  • langs het pad van hole 16 naar 17 ter hoogte van de tee van hole 15

Vermijd mobiel telefoneren tijdens onweer

Een mobiele telefoon trekt geen bliksem aan, daarvoor is de telefoon te klein, echter bij telefoneren tijdens onweer kan de telefoon als geleider werken die de stroom toegang geeft tot het lichaam. Onderzoek en praktijk geven aan dat dan de gevolgen van een inslag vele malen ernstiger zijn.

Indien u niet tijdig een schuilplaats kunt vinden?

Vermijd in ieder geval de volgende riskante plaatsen: alleenstaande bomen, bosranden, waterhindernissen en metalen afrasteringen. Zoek een open plek. Hurk met uw voeten bij elkaar (contact met de grond zo klein mogelijk). Blijf niet in groepjes bij elkaar staan en ga niet plat op de grond liggen. Blijf uit de buurt van uw golfkar en golfclubs. Steek geen paraplu op.